Privatkunden:
Montag bis Freitag: 40 € pro Stunde
Samstag und Sonntag: 60 € pro Stunde

Gewerbekunden: 60 € pro Stunde

Anfahrt: 10 €